HAUGEVEIEN BARNEHAGE

Ny barnehage for ca 75-80 barn ytterst på Nordnes, Bergen.
Etat for Utbygging, Bergen Kommune.
Universell utforming.
Bygget består av 2 deler som er sammenknyttet med ny gangbro:
Hamphuset: et rehabilitert eksisterende bygg tilhørende repslagervirksomhet som var her på begynnelsen av 1800-tallet.
Tjærehuset: et nybygg/ passivhus på den innerste del av tomten.
Videre er det rehabilitert/ ombygget en Varmestue som står 100 meter ovenfor i Nordnesparken.
Haugeveien 40 stod lenge til forfalls og ble startet omregulert til barnehageformål i 2010.
Eksisterende stolper og bjelker bevart og gjenbrukt innvendig.
Kebony på fasader og tak i kombinasjon med glassplater på Tjærehuset/ Repslager.
Liggende malt tradisjonell vestlandskledning på eksisterende bygg med hollandsk takstein.
Uteområdet bestående av tørrstensmurer, brostein, skifer, barrikadedekke, gummidekker og gress.
Landskapsarkitekt Vibeke Weglo.

flere bilder/ omtale: link